Co je veganství?

Veganství je druh stravování, filozofie a životní styl, spočívající v odmítnutí konzumace živočišných produktů.

Veganská strava neobsahuje žádné maso, mléčné výrobky, vejce, med, ani emulgátory živočišného původu. Veganství je zároveň filozofií, která odmítá vnímat zvířata jako zboží a s tím spojené životní podmínky hospodářských zvířat.

Ačkoli motivace jednotlivých veganů k přijetí tohoto způsobu stravování jsou různé, nejčastějším důvodem je uvědomění si utrpení zvířat spojené s produkcí živočišných potravin v průmyslových velkochovech či při rybolovu. Mnoho veganů odmítá jakékoli využívání a zabíjení zvířat pro potravu, a to především s argumentem, že konzumace živočišných produktů již v dnešní době vůbec není nutná.

Kromě etických důvodů však pro veganství existují i důvody zdravotní. Vyvážená veganská strava má mnoho zdravotních výhod, snížené riziko srdečně-cévních onemocnění, vysoké hladiny cholesterolu, cukrovky, rakoviny nebo osteoporózy.

Veganské stravování je v neposlední řadě i alternativou vůči současnému ničení životního prostředí. Rostoucí konzumace masa a živočišných produktů způsobuje rostoucí potřebu hospodářské půdy, díky čemuž dochází k masivnímu kácení lesů a pralesů a zvýšené produkci CO₂. I podle zprávy OSN bude při současném tempu růstu populace nevyhnutelné, aby lidstvo upustilo od vysokého podílu masité stravy ve svém jídelníčku. Veganství je v tomto případě tou nejohleduplnější alternativou.
Odkazy na texty:

goveg.cz
veganka.cz
soucitne.cz
vegan-fighter.com

Video: